Kayıt ve Özet Gönderimi

 

17. Dilbilim Öğrenci Konferansı, lisans ve lisansüstü öğrenciler tarafından kuramsal ve uygulamalı dilbilim alanlarında yapılan tüm çalışmalara açık olacaktır. Konferansa, sunucu ve dinleyici olmak üzere iki türde katılım sağlayabilirsiniz.

 

Sunucu olarak katılmak için sözlü sunum ya da poster sunumu gönderimi yapmanız gerekmektedir. Göndereceğiniz bildiri ve poster sunumları, alanlara göre oluşturulmuş seçici kurullarca değerlendirilecektir. Tüm özetler için çift-kör hakemlik değerlendirme sistemi uygulanacak, değerlendirme sonuçları bildiri sahiplerine bireysel olarak iletilecektir.

 

Özet gönderiminizi, 4 Aralık 2023 – 18 Şubat 2024 tarihleri arasında 17dok2024@gmail.com e-posta adresine yapmanızı rica ederiz.

 

Sunulmaya uygun bulunan çalışmalar, 27 Mart 2024 tarihinde ilan edilecektir.

 

Özetleriniz aşağıdaki yönergeye uygun olarak gönderilmelidir:

 

Sayfa yapısı: A4 kağıt için üstten, alttan ve kenarlardan 4 cm boşluk bırakılmalı ve metin iki yana yaslı olmalıdır.

 

Yazı tipi: Times New Roman 10 punto olmalıdır.

 

Satır aralığı: Metin boyunca 1 satır aralığı ve paragraf geçişlerinde 1,5 satır aralığı olmalıdır.

 

Başlık: Başlık kalın ve ortalanmış olarak yazılmalı ve 12 punto olmalıdır. Yazar adı ve soyadı başlığın altında sayfaya ortalanarak yazılmalı ve yine bir alt satırda kurum adı ve e-posta bilgisi verilmelidir.

 

Özet: Bildiri özeti kaynakça hariç en fazla 350 sözcük olmalı ve kısa alanyazın bilgisi, amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç/öngörülen sonuç bilgilerini içermelidir.

 

Anahtar sözcükler: Küçük harflerle en fazla 5 sözcükten oluşmalıdır.

 

Kaynakça: Çalışmada kullanılan kaynaklar kaynakça başlığı altında eklenmelidir.

 

17.  Dilbilim Öğrenci Konferansı’na sunucu ya da dinleyici olarak katılmak için buradaki kayıt formunu doldurmanız gerekmektedir.