Davetli Konuşmacı

 

Prof. Dr. Kamil İşeri - Dokuz Eylül Üniversitesi

 

Günümüz Dilbiliminde Yönelimler

 

1966 yılında Niğde’de doğdu. İlk ve orta öğrenimini Niğde’de tamamladı. 1991 yılında Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü’nü bitirdi. 1993 yılında Niğde Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi’nde araştırma görevlisi olarak göreve başladı. 1996 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Fransız Dili Eğitimi Anabilim Dalında Bilim uzmanlığını, 2002 yılında Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türkçenin Eğitimi ve Öğretimi Anabilim Dalında doktorasını tamamladı. 2003 yılında Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümünde öğretim üyesi (Yrd. Doç. Dr.) olarak göreve başladı. 2012 yılında Türkçe Eğitimi alanında Doçent unvanını aldı. 2015 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilim bölümüne Doçent olarak, 2017 yılında Profesör olarak atandı. Bir dönem Türkçe öğretmek amacıyla yurtdışında bulundu. Görev yaptığı üniversitelerde akademik görevleri yanında dekan yardımcılığı, bölüm başkanlığı, yönetim kurulu üyeliği gibi idari görevler de aldı. Yurdumuzda yayımlanan çeşitli bilimsel dergilerde alanına ilişkin makaleler yayımladı.Halen Dokuz Eylül Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dilbilimi Bölümü Başkanlığı görevini yürütmektedir. Dilbilim, göstergebilim, metindilbilim ve Türkçe eğitimi gibi alanlar çalışma ve ilgi alanları arasında yer almaktadır.