Bildiri Özetleri Kitabı

 

17.  Dilbilim Öğrenci Konferansı Bildiri özetleri kitabı ilerleyen tarihlerde ilan edilecektir.