Danışma Kurulu

 

17.  Dilbilim Öğrenci Konferansı Danışma Kurulu aşağıda gösterilmiştir.

 

• Doç. Dr. Aysun KUNDURACI -Yeditepe Üniversitesi

• Doç. Dr. Bahtiyar MAKAROĞLU -Ankara Üniversitesi

• Doç. Dr. Murat ÖZGEN -Dokuz Eylül Üniversitesi

• Doç. Dr. İpek Pınar UZUN -Ankara Üniversitesi

• Doç. Dr. Sinan ÇAKIR -Necmettin Erbakan Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Duygu SARISOY -Ortadoğu Teknik Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Kadri KURAM -Bartın Üniversitesi

•Dr. Öğr. Üyesi Umut ÖZGE -Ortadoğu Teknik Üniversitesi

• Arş. Gör. Dr. Emre YAĞLI -Hacettepe Üniversitesi