Bilim Kurulu

 

17.  Dilbilim Öğrenci Konferansı Bilim Kurulu aşağıda gösterilmiştir.

 

• Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahman KARA -Erciyes Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Alper KUMCU -Hacettepe Üniversitesi

• Dr. Öğr. Gör. Ata ATAK -Dokuz Eylül Üniversitesi

• Dr. Öğr. Gör. Ayten BÜLBÜL -Necmettin Erbakan Üniversitesi

• Dr. Öğr. Gör. Betül ÇETİN -Dokuz Eylül Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Bünser Dilara KOÇBAŞ DEMİR -Yeditepe Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Emrah ÖZCAN -Yıldız Teknik Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Gülin DAĞDEVİREN KIRMIZI -Başkent Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Hakan CANGIR -Ankara Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Mehmet AKKUŞ -Artvin Çoruh Üniversitesi

• Dr. Öğr. Gör. Mustafa Akın GÜNGÖR -Gazi Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Nurbanu KORKMAZ -Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Oktay ÇINAR -İstanbul Medeniyet Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Orhan DEMİR -Başkent Üniversitesi

• Dr. Öğr. Gör. Özlem AKSU KURTOĞLU -Bilkent Üniversitesi

• Dr. Öğr. Gör. Özlem DAĞ TARCAN -Ankara Üniversitesi

• Dr. Öğr. Gör. Tarık Uzun -Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Umut Ufuk DEMİRHAN -Toros Üniversitesi

• Dr. Öğr. Üyesi Yeliz DEMİR VAN SCHEPPINGEN -Hacettepe Üniversitesi

• Arş. Gör. Dr. Abdullah TOPRAKSOY -İstanbul Üniversitesi

• Arş. Gör. Dr. Emre YAĞLI -Hacettepe Üniversitesi

• Arş. Gör. Dr. Hazel Zeynep KURADA -Hacettepe Üniversitesi

• Arş. Gör. Dr. Kübra KARACA -Ankara Üniversitesi

• Arş. Gör. Dr. Sibel ÇAPAN TEKİN -Dokuz Eylül Üniversitesi

• Arş. Gör. Esin Özge ESEN -Hacettepe Üniversitesi

• Arş. Gör. Pınar TOPAL -Orta Doğu Teknik Üniversitesi

• Arş. Gör. Serra Bengi KAPTAN -Toros Üniversitesi

• Arş. Gör. Utku TÜRK -Boğaziçi Üniversitesi

• Arş. Gör. Yasemin ERDOĞAN ÖZTÜRK -Karabük Üniversitesi

• Öğr. Gör. Meltem AYABAKAN İPEK -Ankara Üniversitesi

• Öğr. Gör. Yasemin GÜÇLÜTÜRK -Ankara Üniversitesi