Düzenleme Kurulu

 

17.  Dilbilim Öğrenci Konferansı Düzenleme Kurulu aşağıda gösterilmiştir.

 

• Arş. Gör. Dr. Kübra KARACA, Ankara Üniversitesi Dilbilim Bölümü Araştırma Görevlisi

• Canboray SOYKAN, Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Başkanı

• Elif İlayda CANBOLAT, Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Genel Sekreteri

• Aslı SOYLU, Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Başkan Yardımcısı

• Ebru KÜÇÜKYAĞCI, Ankara Üniversitesi Dilbilim Topluluğu Yönetim Kurulu Üyesi