Önemli Tarihler

 

17.  Dilbilim Öğrenci Konferansı için önemli tarihler aşağıda gösterilmiştir.

 

• Özet gönderimi: 4 Aralık 2023 - 4 Şubat 2024

• Kabul edilen çalışmaların ilanı: 27 Mart 2024

• Konferans tarihi: 20 Nisan 2024